Cart
0 items

Your cart is empty

  • Free shipping
  • Delivery in 1-3 workdays
  • Sustainable cotton
Next day delivery on orders before 24:00 & guaranteed free returns
Next day delivery Free returns

Terms and Condions Promotion

Terms & Conditions Promotion

NEDERLANDS:

ACTIEVOORWAARDEN INSTAGRAM/FACEBOOK LEADGEN WINACTIE 24 juni 2022 t/m 14 juli 2022

Deelname actie - "Schrijf je in en maak kans op een gratis Blue Rivet Jeans"

1. Deelname aan de ‘Schrijf je in en maak kans op een gratis Blue Rivet Jeans’-actie, (hierna te noemen ‘de actie’), is kosteloos.

2. Deelname vindt plaats wanneer je via de Instagram of Facebook je inschrijft voor de nieuwsbrief van Blue Rivet.

2.1 Eenmalige deelname per persoon.

2.2 Deelname aan de actie is alleen mogelijk voor personen vanaf 18 jaar of ouder.

3. Medewerkers van Blue Rivet zijn uitgesloten van deelname aan de actie.

4. De looptijd van de actie zal zijn van 24 juni 2022 t/m 14 juli 2022.

5. Blue Rivet is te allen tijde bevoegd de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen of de actie zonder opgaaf van reden stop te zetten.

Persoonsgegevens

1. Persoonsgegevens van deelnemers worden niet zonder overleg vrijgegeven en verstrekt aan externen.

2. Op deze actie is Nederlands recht van toepassing.

Prijs

1. De 3 winnaars van de actie winnen ieder 1 jeans Blue Rivet Jeans twv 100,- euro. De winnaar mag zelf beslissen welke kleur jeans hij/zij zou willen ontvangen (twv 100,- euro). Indien de kleur niet op voorraad is, moet de winnaar een andere kleur kiezen.

Winnaar

1. De winnaar van de actie wordt gekozen door middel van een loting op onpartijdige wijze.

2. De winnaar van de actie wordt persoonlijk op de hoogte gesteld middels een (DM) e-mailbericht.

3. Wanneer de winnaar zich niet binnen 48 uur na bekendmaking meldt, wordt er een nieuwe winnaar aangewezen.

4. Blue Rivet is bevoegd personen uit te sluiten van deelname bij vermoeden van onrechtmatige deelname of fraude.

5. Deelnemers die geen prijs hebben gewonnen, worden hiervan niet op de hoogte gesteld.

6. Het is niet mogelijk het gewonnen product om te ruilen voor een ander product of geldbedrag.

ENGLISH:

TERMS & CONDITIONS TEMPORARY PROMOTION 24th June 2022 t/m 14th July 2022

Participation in the promotion: 'Subscribe and be in for a chance to win'

1. Participation in the '

Subscribe and be in for a chance to win' promotion, (hereinafter referred to as 'the promotion'), is free of charge.

2. Participation takes place on Instagram or Facebook, when you enter yourself for a newsletter subscription.

2.1 One-time entry per person.

2.2 Participation in the promotion is only possible for persons over 18 years of age.

3. Blue Rivet employees are not allowed to participate in the promotion.

4. The duration of the promotion will be from 

24th June 2022 t/m 14th July 2022.

5. Blue Rivet is authorized to change the promotional conditions during the promotion period, or to stop the promotion without giving any reason.

Personal data

1. Personal data of participants without consultation will not be disclosed to external parties.

2. Dutch law applies to this promotion.

Prize

1. The 3 winners of the promotion will receive 1 Blue Rivet Jeans for free worth 100,- euro. The winner can decide for himself which color and fit he/she would like to receive (total prize worth 100,- euro). If the color is not in stock, the winner must choose another color.

Winner

1. The winner of the promotion will be chosen by an impartial draw.

2. The winner of the promotion will be personally notified by email.

3. If the winner does not report within 48 hours of announcement, a new one winner will be designated.

4. Blue Rivet is allowed to exclude persons from participation if it is suspected of wrongful participation or fraud.

5. Entrants who have not won a prize will not be notified.

6. It is not possible to exchange the won product for another product of monetary value.